Header Ads

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้พนักงาน มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม


01%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7

กรุงเทพฯ 7 พฤษภาคม 2567 – บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX ผู้นำด้านธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย มุ่งเน้นการบริหารบุคลากรอย่างยั่งยืน เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมาย การกระทำความผิดและโทษทางอาญา เพื่ออบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และการตระหนักถึงการกระทำความผิดและโทษทางอาญาให้กับพนักงานทั่วประเทศกว่า 10,000 คน ที่ทำหน้าที่ดูแลพัสดุ สินค้า เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าอย่างปลอดภัย ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัท โดยมีทีมงานกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) นำโดย พ.ต.ท.เอกรณการ นาคนิยม รอง ผกก.1 บก.ปคม และทีมงานวิทยากร จำนวน 4 ท่าน มาให้ความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานเคอรี่ฯ ในหัวข้อเรื่องการกระทำความผิด และโทษทางอาญา

อุตสาหกรรมขนส่งต้องการความเข้าใจและการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งเคอรี่ เอ็กซ์เพรส มีพนักงานจำนวนมากที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวก และจัดส่งพัสดุจากต้นทางไปถึงผู้รับปลายทางในสภาพสมบูรณ์ครบถ้วน โดยพนักงานต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดส่งพัสดุ และ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ โปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยเชื่อว่าการจัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎระเบียบ และกฎหมาย การกระทำความผิดและโทษทางอาญา จะทำให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดี เข้าใจหลักกฎหมายอาญา ตระหนักรู้ถึงโทษของการกระทำความผิด ทำให้ลดการก่ออาชญากรรมทั้งในบริษัท และสังคมโดยรวม ช่วยให้ประชาชนอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย

No comments

Powered by Blogger.