Header Ads

ขบวนการสหกรณ์ปลื้ม ดันแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สหกรณ์ไทย 360 visual รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทยดีเด่น

September 30, 2023 0

จากการที่ขบวนการสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) ,สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ,กรมส่งเสริมสหกรณ์ , ศูน...

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 51 ปี แห่งการเคียงข้างสหกรณ์ไทย พร้อมเดินหน้าใช้กลไกสหกรณ์ขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้สมาชิกสหกรณ์” พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร

September 30, 2023 0

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 51 ปี มุ่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ สร้างกลุ่มอาชีพสนับสนุน การแปรรูปสินค้าเกษตร เข้าถึงเงินทุน มีเครื...

กรมส่งเสริมสหกรณ์ แจงความคืบหน้าเหตุทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน จำกัด เกิดจากเจ้าหน้าที่ปลอมแปลงเอกสาร-ลายเซ็น ปัจจุบันสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการแล้ว

September 30, 2023 0

​ตามที่ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล จัดแถลงข่าวถึงกรณีคดีการทุจริตของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร จังหวัดลำพูน จำกัด มีการปลอมแปลงเอกสารการกู้เง...

ปลาหมึก(Squid) อาหารทะเลที่คนเกาหลีนิยมเป็นอันดับหนึ่ง

September 30, 2023 0

อาหารทะเลเป็นวัตถุดิบที่เหมาะสมกับเทรนด์การรักษาสุขภาพหรือ Well-Being ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสุขภาพและอาหารการกิน จากการสำรวจเทรนด์การบร...

สสท. พบปะ สมาชิก สกก.นาบ่อคำพัฒนา เสริมความรู้กฎหมาย ชี้แนวแก้ไขขาดทุน

September 30, 2023 0

(วันที่ 26 กันยายน 2566) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วย นายธีรุตม์ ชูช่วย หัวหน...

Powered by Blogger.