Header Ads

เออาร์ไอพี เผย ผลการจัดงาน “Enhancing Thailand Tourism 2023” งานอีเว้นท์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวสู่ยุคดิจิทัล

 02%20Enhancing%20Thailand%20Tourism%202023_0


บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงาน“Enhancing Thailand Tourism 2023” หรือ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาการบริการและสินค้าท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล โดยได้รับการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA เมื่อวันที่ 15 – 24 กันยายน 2566 ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ www.enhancingthailandtourism.com และวันที่ 23-24 กันยายน 2566 ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค สรุปผลการจัดงานในช่วง 10 วันที่ผ่านมา สรุปผลเป็นไปตามเป้าหมาย ในการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้พบปะกับนวัตกรรมนับเป็นการเริ่มต้นความสำเร็จที่จะก้าวต่อไปเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยวเติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล

01%20%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%20%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97

นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “งาน Enhancing Thailand Tourism 2023 นับเป็นความตั้งใจของบริษัทฯ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ เราอยากสนับสนุนผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยการประยุกต์ใช้ บูรณาการเทคโนโลยีเข้ามาเสริมการดำเนินธุรกิจ และเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ซึ่งต้องขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่เห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ รวมไปถึง การสนับสนุนจาก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA ที่เข้ามาทำให้งานมีความครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งส่วนของนวัตกรรมและเงินทุน”

05%20Enhancing%20Thailand%20Tourism%202023_0

“สำหรับ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาการบริการและสินค้าท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล” หรือ Enhancing Thailand Tourism 2023 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Enabling Tomorrow’s Destination ยกระดับธุรกิจท่องเที่ยวไทย สู่จุดหมายใหม่แห่งอนาคต เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน จัดในรูปแบบ Hybrid Event โดยระหว่างวันที่ 15-24 กันยายน 2566 ตลอดการจัดงาน 10 วัน มีสัมมนามากกว่า 30 หัวข้อครอบคลุมทุกกลุ่มของประเภทการท่องเที่ยว รวมถึงการบริหารธุรกิจ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์มากกว่า 50 ท่านมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่หาฟังที่ไหนได้ยาก ซึ่งมียอดผู้รับชมงานผ่านไลฟ์ และผู้เข้าร่วมงาน ณ True Digital Park รวม 25,947 ราย อีกทั้งภายในแพลตฟอร์ม www.enhancingthailandtourism.com มีสมาชิกในระบบ 2,575 ราย แบ่งเป็นนวัตกรรม 214 ราย และผู้ประกอบการท่องเที่ยว 205 ราย ซึ่งในช่วงงานวันที่ 23-24 กันยายน 2566 ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค เรายังได้เข้าร่วมโครงการ care the bear ซึ่งสามารถลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นการจัดกิจกรรม ได้เท่ากับ 5,482.55 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่าการดูดซับ คาร์บอนไดออกไซด์/ปี ของต้นไม้ 609 ต้น”

06%20Enhancing%20Thailand%20Tourism%202023_0

“นับเป็นความสำเร็จของการเริ่มต้นโครงการ ในการเป็นก้าวต่อไปเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยวเติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล ซึ่งแพลตฟอร์ม Enhancing Thailand Tourism (www.enhancingthailandtourism.com) เปิดดำเนินต่อไป โดยผู้ที่สนใจทั้งนวัตกร และผู้ประกอบการท่องเที่ยวสามารถเข้ามาใช้งานแพลตฟอร์ม ทั้งการเลือกชมนวัตกรรมในระบบ นัดหมายเจรจาธุรกิจกับนวัตกรรมที่สนใจ หรือรับชมสัมมนาความรู้จากงานที่จัดไปแล้วนั้นได้ย้อนหลังอีกด้วย สุดท้ายต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่านครับ”

09%20Enhancing%20Thailand%20Tourism%202023_0

สามารถเข้าชมโครงการได้ทาง www.enhancingthailandtourism.com หรือติดตามข่าวสารของโครงการผ่านทาง Social Media ทุกแพลตฟอร์ม (facebook, Youtube, LINE, Instagram, TikTok) ในชื่อ Enhancing Thailand Tourism

No comments

Powered by Blogger.