Header Ads

วช. นำนักประดิษฐ์ไทยสู่เวทีนานาชาติ Indonesia Inventors Day 2023 ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 .com/img/a/


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยนำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน Indonesia Inventors Day 2023 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 19 กันยายน 2566 ณ Aston Denpasar & Convention Hall เมืองเดนปาซาร์ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย


.com/img/a/


Indonesia Inventors Day 2023 (IID 2023) เป็นงานประกวดและนำเสนอผลงานของนักประดิษฐ์จากประเทศต่างๆ ถือเป็นเวทีสำคัญแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งจัดขึ้นโดย Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA) หน่วยงานด้านการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งอินโดนีเซีย โดยมี วช. เป็นหน่วยงานของไทยในการคัดกรองและนำเสนอชื่อผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม (Exclusive Agency) เพื่อเข้าร่วมประกวดในเวที IID ซึ่ง IID เป็นเวทีที่ได้รับการตอบรับจากนักประดิษฐ์ นักวิจัย และนักวิชาการจากนานาประเทศ โดยการจัดงานในปีนี้มีการจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมกว่า 400 ผลงาน จากประเทศต่างๆ มากกว่า 40 ประเทศ


.com/img/a/


สำหรับวันแรกของการจัดงาน ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้รับเกียรติขึ้นกล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ INNOPA ในฐานะหน่วยงานพันธมิตร สำหรับการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวที IID 2023 นี้ วช. นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยร่วมประกวดแข่งขันเป็นครั้งแรกในรูปแบบออนไซต์ โดยมีผลงานของคณะนักประดิษฐ์ไทยที่ผ่านการคัดเลือก 25 ผลงาน โดยการเข้าร่วมประกวดแข่งขันนี้จะเป็นการสร้างเครือข่าย เป็นการเปิดโอกาสและประสบการณ์ให้กับนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยในการเรียนรู้ สร้างการยอมรับในการพัฒนาและมาตรฐานของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีระดับนานาชาติซึ่งจะสามารถทำให้มีการขยายผลและเกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานและการต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่างต่อเนื่อง

.com/img/a/

.com/img/a/


สำหรับงานในปี 2023 นี้ วช. ได้นำประดิษฐกรรม ผลงานวิจัย และนวัตกรรมจากประเทศไทยมาร่วมนำเสนอในงาน “Indonesia Inventors Day 2023” เพื่อประกวดแข่งขันในกลุ่มเรื่องต่างๆ ได้แก่

• Pharmacy, Health, Medicine, and Humanistic Therapy

• Engineering, Construction, and Infrastructure

• Culinary and Food

• Agriculture, Livestock, Horticulture, Aquaculture and Fisheries

• Protection of Environment, Energy, Water and Sanitation


.com/img/a/

.com/img/a/


นอกจากนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมเยี่ยมชมผลงานของนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย ซึ่งผลงานต่างๆ ที่เข้าร่วมนำเสนอในเวทีระดับนานาชาติที่ IID ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาคัดกรองจาก วช. โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขันในระดับนานาชาติ ซึ่ง วช. มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทย สามารถนำไปพัฒนาให้เกิดการสร้างมูลค่าและคุณค่า จากทรัพย์สินทางปัญญาอันเป็นประโยชน์กับประเทศไทย รวมทั้ง วช. มีพันธกิจและเป้าหมายในการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อเป็นเวทีในการสร้างแรงจูงใจ ความเชื่อมั่นและการยอมรับในผลงานคุณภาพของนักประดิษฐ์และนักวิจัยในมาตรฐานสากล


No comments

Powered by Blogger.