Header Ads

เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาการบริการและสินค้าท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล (Enhancing Thailand Tourism 2023)

 %E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7re


เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (คนที่ 4 จากซ้าย) ให้เกียรติร่วมแถลงข่าวในงานเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาการบริการและสินค้าท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล Enhancing Thailand Tourism 2023) ภายใต้แนวคิด Enabling Tomorrow’s Destination ยกระดับธุรกิจท่องเที่ยวไทย สู่จุดหมายใหม่แห่งอนาคต โดยมีนายพิชิต มิทราวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานวิเคราะห์สินเชื่อ และปฎิบัติการ และกำกับดูแลสำนักกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank (คนที่ 5 จากซ้าย), ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) (คนที่ 3 จากซ้าย), นายกฤติเดช ทองเพิ่ม ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (คนที่ 2 จากซ้าย) , นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (คนที่ 6 จากซ้าย) ร่วมแถลงข่าว พร้อมด้วยนายบุญส่ง คุ้มบุญ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (คนที่ 1 จากซ้าย) และนายศุภพงษ์ กิติวัฒนศักดิ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ จำกัด (คน 7 จากซ้าย ) ร่วมงาน ณ SEAC อาคาร 2 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ถ.พระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ

No comments

Powered by Blogger.