Header Ads

อ.ส.ค. เปิดตัวโยเกิร์ตกรอบขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ Freeze-Dried Yoghurt Probio (Thai-Denmark Brand) เอาในตลาดคนรุ่นใหม่-ใส่ใจสุขภาพ


อ.ส.ค. เปิดตัวโยเกิร์ตกรอบขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ “ฟรีซดรายโยเกิร์ต โพรไบโอ ตราไทย-เดนมาร์ค” เอาใจตลาดคนรุ่นใหม่
นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพกำลังเป็นที่นิยมของตลาด จากการค้นคว้าพบว่า ผู้บริโภควัยรุ่น-วัยทำงานในปัจจุบัน หากให้นึกถึงอาหารว่างที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ผู้บริโภคกลุ่มนี้ มักจะนึกถึงโยเกิร์ตหรือขนมที่ทำจากผลไม้เป็นลำดับต้น ๆ อ.ส.ค. ได้เปิดตัวโยเกิร์ตกรอบขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ “ฟรีซดรายโยเกิร์ต โพรไบโอ ตราไทย-เดนมาร์ค” เอาใจตลาดคนรุ่นใหม่
โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้เลือกผลไม้มัลเบอร์รีมาเป็นส่วนผสมของฟรีซดรายโยเกิร์ตและพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารว่างประเภทขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ ที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ มีคุณค่าเชิงฟังก์ชันที่ดีต่อร่างกาย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน
ปัจจุบันตลาดผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเนย โยเกิร์ต และผลิตภัณฑ์นมปราศจากน้ำตาลแลคโตส จะมุ่งเน้นอาหารเสริมที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและเป็นอาหาร ที่ทำให้สุขภาพแข็งแรง เช่น เรื่องการควบคุมน้ำหนักและมีระบบขับถ่ายดีขึ้น เป็นต้น จากข้อมูลดังกล่าว อ.ส.ค. จึงได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดดังกล่าว โดยได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “ฟรีซดรายโยเกิร์ต โพรไบโอ ตราไทย-เดนมาร์ค” Freeze-Dried Yoghurt Probio (Thai-Denmark Brand) 2 รสชาติ คือ รสธรรมชาติ และรสมัลเบอร์รี ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นโยเกิร์ตกรอบประเภทขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ ขนาดบรรจุ 15 กรัม/กล่อง

สำหรับคุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์ฟรีซดรายโยเกิร์ต โพรไบโอ ผลิตจากโยเกิร์ต ที่มาจากน้ำนมโคออร์แกนิค 100% หมักโดยจุลินทรีย์โยเกิร์ตชนิดโพรไบโอติก ผ่านกระบวนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze drying) ซึ่งเป็นวิธีการทำแห้งที่รักษาคุณค่าของอาหารไว้ได้มากกว่า 90% และจากผลวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ฟรีซดรายโยเกิร์ตมีเชื้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิตชนิดโพรไบโอติกมากกว่า 1 ล้านตัวต่อกล่อง นอกจากนี้ยังมีใยอาหาร คือ พีดีเอ็กซ์ หรือพอลิเด็กโตรส ที่มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกส่งผลให้เกิดการกระตุ้นการเจริญเติบโต และการทำงานของจุลินทรีย์ดีที่อาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่ และฟรีซดรายโยเกิร์ต 1 กล่อง ให้พลังงานเพียง 70 กิโลแคลอรีเท่านั้น

“ที่ผ่านมาอ.ส.ค. ประสบความสำเร็จในการทำตลาดผลิตภัณฑ์นมยูเอชที โอเมก้าพลัส ตราไทย-เดนมาร์ค รสจืด และรสช็อกโกแลต จนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัยอย่างกว้างขวาง ซึ่งปัจจุบัน อ.ส.ค. ให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์นมออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโคนมให้ครบวงจร รวมทั้งธุรกิจที่ต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ อ.ส.ค.” นายสมพร กล่าว

No comments

Powered by Blogger.