Header Ads

เริ่มแล้ว Street Food สร้างอาชีพ ซีซั่น 3 แก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติด้วยด้วยสตรีทฟู้ด “กระทรวงยุติธรรม โดย กรมคุมประพฤติ” ผนึกกำลังทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม Kick Off
“การแข่งขัน Street Food สร้างอาชีพ ซีซั่น 3” ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติด้วยด้วยอบรมการทำสตรีทฟู้ด เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพและสร้างรายได้ด้านการทำอาหารคาว-หวานในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

 วันนี้( 2 พค. 67 ) ณ ตลาดน้ำสองคลอง (วัดตลิ่งชัน) แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน เปิดกิจกรรม KICK OFF “Street Food สร้างอาชีพ Season 3” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมเยี่ยมชมการนำเสนออาหารพร้อมทานประเภทอาหารคาวและอาหารหวานจากสำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ Street Food สร้างอาชีพ ของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ร่วมโครงการในปีที่ผ่านมา และประสบผลสำเร็จประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ตนเองและเลี้ยงดูครอบครัวจนสามารถส่งต่อความสำเร็จให้กับคนอื่นต่อไปได้ โดยมีนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้การต้อนรับพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน Kick Off การแข่งขัน “Street Food สร้างอาชีพ Season 3” ว่า การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์

เพื่อต้องการให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความสามารถในการทำอาหารพร้อมทานตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงการพัฒนาต่อยอดทักษะให้สามารถมีรายได้โดยอาจเป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริมเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม


กระทรวงยุติธรรม โดย กรมคุมประพฤติ ตระหนักและเห็นความสำคัญในนโยบายการมีส่วนร่วมและบูรณาการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้ที่อยู่ในความดูแล โดยเน้นการสร้างงานสร้างอาชีพทางด้านการทำอาหารขึ้น ภายใต้การจัดโครงการ Street Food สร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อการพัฒนาทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และนำความรู้ ที่ได้รับไปปรับใช้ต่อยอดในการสมัครงานหรือประกอบอาชีพได้ โดยในการจัดโครงการดังกล่าวจะมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การอบรมและสร้างองค์ความรู้ เทคนิค รูปแบบ การทำอาหารพร้อมทาน การจัดตกแต่งอาหารเพื่อการถ่ายภาพ และฝึกภาคปฏิบัติด้านการทำอาหารและการตกแต่งอาหารพร้อมทาน เป็นต้น

  “หากพูดถึงอาหารริมทางหรือสตรีทฟู้ดในประเทศไทยต้องยอมรับเลยว่าเป็นอันดับต้นๆ  


ที่ชาวต่างชาติ หรือแม้แต่คนไทยเองก็ต้องนึกถึงสตรีทฟู้ดในรูปแบบไทยสไตล์ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่โด่ดเด่นด้วยการผสมผสานของวัตถุดิบในอาหารจานนั้นๆ ซึ่งจะมีครบทุกรสชาติทั้ง เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม เผ็ดซึ่งเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของอาหารไทยและในปี 2560 Euromonitor International บริษัทผู้วิจัยตลาดอาหารโลก ได้ให้ขัอมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบอาหาร Street Food ในไทย สามารถสร้างยอดขายได้สูงถึง 271,355 ล้านบาท...Street Food จึงไม่เพียงแต่จะสร้างรายได้มหึมาให้กับประเทศ แต่ยังเป็น Soft Powerที่เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทำให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่ทุกคนอยากลิ้มรสอาหารไทย” พันตำรวจเอก ทวี ย้ำ


ด้านนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ซีซั่น 3 ในครั้งนี้ เป็นอีกครั้งที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในการแก้ไขฟื้นฟูด้วยด้วยสตรีทฟู้ด สร้างอาชีพ ที่จะช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในความดูแลให้ได้มีโอกาสทางอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ นำมาซึ่งการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ที่อยู่ในความดูแล ตามความตั้งใจของกระทรวงยุติธรรม โดย กรมคุมประพฤติ ที่ต้องการให้ได้แสดงศักยภาพที่มีอยู่ให้สังคมรับรู้นำมาสู่การยอมรับของสังคม รวมทั้งสามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ต่อไป
 

สำหรับโครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2564 เพื่อเปิดโอกาสในผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ได้แสดงทักษะฝีมือในด้านการทำอาหารทั้งประเภทอาหารคาว และอาหารหวาน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในส่วนกลางและภูมิภาค อาทิ สมาคมเดอะเชฟประเทศไทย, วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทุกจังหวัด ที่ได้ให้การสนับสนุนความรู้ด้านทักษะการทำอาหาร และที่สำคัญ กรมคุมประพฤติ ยังได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดโครงการอย่างแข็งขันจาก“อาสาสมัครคุมประพฤติ”ทุกจังหวัดที่ได้เสียสละทั้งกำลังแรงกายและแรงใจ ทำให้การจัดโครงการในระดับต่างๆ ประสบผลสำเร็จ และได้รับกระแสการตอบรับเป็นอย่างดี“จากความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้วันนี้ โครงการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ก้าวมาสู่ ซีซั่น 3 จัดประกวดการทำอาหารทั้งอาหารคาว และอาหารหวานในระดับสำนักงานคุมประพฤติ ระดับเขต ก่อนนำไปสู่การประกวดระดับประเทศ ในเดือนกรกฎาคม 2567 ที่จะถึงนี้”

No comments

Powered by Blogger.