Header Ads

ฮีโน่จัดใหญ่ ล้านกิโล ล้านรอยยิ้ม Million Km. Million Smiles มอบรางวัลให้กับผู้ใช้รถบรรทุกฮีโน่ครบ 1 ล้านกิโลเมตร โดยไม่ผ่านการยกเครื่อง

 1.%20Main


บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณยูมิโกะ คาวามุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และท่านตัวแทนจำหน่าย จัดงานมอบรางวัลให้กับผู้ใช้รถบรรทุกฮีโน่ครบ 1 ล้านกิโลเมตร โดยไม่ผ่านการยกเครื่อง ภายใต้ชื่องาน “ฮีโน่ล้านกิโล ล้านรอยยิ้ม Million Km. Million Smiles” ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567

1714396882843.jpg
1714396885707.jpg
โดย คุณยูมิโกะ คาวามุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวแสดงความยินดีกับลูกค้าทุกท่านที่ใช้รถบรรทุกฮีโน่วิ่งใช้งานครบ 1 ล้านกิโลเมตรโดยไม่ผ่านการยกเครื่อง จำนวน 16 บริษัท ทั้งหมด 24 คัน จากตัวแทนจำหน่าย 11 แห่งทั่วทุกภาคในประเทศไทย โดยกิจกรรมนี้ได้ดำเนินการเป็นระยะเวลานานกว่า 25 ปี ซึ่งปัจจุบันมีรถที่ได้รางวัล 1 ล้านกิโลเมตร และ 2 ล้านกิโลเมตร ไปแล้วมากกว่า 550 คัน ที่สำคัญ ยังมีรถที่สามารถใช้งานได้สูงสุดถึง 3 ล้านกิโลเมตรโดยไม่ผ่านการยกเครื่องยนต์อีกด้วย ซึ่งรางวัลดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของฮีโน่เป็นอย่างดี ซึ่งความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขาดความร่วมมือจากทั้งตัวเจ้าของ หรือพนักงานขับรถที่เอาใจใส่ดูแลและบำรุงรักษา รวมถึงตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการของฮีโน่ที่ดูแลรักษารถของลูกค้าเป็นไปตามมาตรฐานขั้นสูงของฮีโน่ โดยปีนี้ มีรายละเอียดผู้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

1714396891469.jpg
1714396892424.jpg
ภาคกลาง จากตัวแทนจำหน่าย กลุ่มบริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด
1. บริษัท บางใหญ่ เซ็นเตอร์ จำกัด จ.นนทบุรี จำนวน 1 คัน

ภาคเหนือ จากตัวแทนจำหน่าย กลุ่มบริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด
2. บริษัท ปรมี ลอจิสติกส์ จำกัด จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาพนธ์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัว ลิบ เฮง เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 3 คัน
5. บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด จ.เชียงใหม่ จำนวน 2 คัน
6. สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 2 คัน

ภาคอีสาน จากตัวแทนจำหน่าย บริษัท พงษ์ภาคภูมิ (ชัยภูมิ) จำกัด
7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ประทานพรขนส่ง จ.ชัยภูมิ จำนวน 2 คัน
8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม แพ็ค ซีเมนต์ จ.ชัยภูมิ จำนวน 1 คัน

และ ตัวแทนจำหน่าย อุดร ช ทวี
9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายเทพประทาน 2008 (เชียงคาน) จ.เลย จำนวน 2 คัน
10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต่อลาภ จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 1 คัน

ภาคใต้ จากตัวแทนจำหน่าย บริษัท แสงรุ่งภูเก็ต จำกัด (สาขากระบี่)
11. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกภรณ์พังงา จ.พังงา จำนวน 1 คัน
12. บริษัท ฟลายแอชทรานสปอร์ต จ.ภูเก็ต จำนวน 2 คัน

ตัวแทนจำหน่าย บริษัท ชัยรัชการ จำกัด (สาขาชุมพร)
13. บริษัท ไถ่เชียงคอนกรีต จำกัด จ.ชุมพร จำนวน 1 คัน

ตัวแทนจำหน่าย บริษัท เอ กรุ๊ป ทรัค จำกัด
14. บริษัท ยะลานำรุ่ง จำกัด จ.ยะลา จำนวน 2 คัน

ตัวแทนจำหน่าย บริษัท ทักษิณยนตรการหาดใหญ่ จำกัด
15. บริษัท ศรีศักดิ์ชัยภาคใต้ขนส่ง จำกัด จ.สงขลา จำนวน 1 คัน

และจากตัวแทนจำหน่าย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีคอมเมอร์เชียล (สาขาสุไหงโกลก)
16. คุณสุริยานี มะแซ จ.นราธิวาส จำนวน 1 คัน

1714396893475.jpg
นอกเหนือจากนี้ ภายในงานยังมีการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการขนส่งอย่าง Hino Connect ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการขนส่ง และตอบสนองกับการใช้งานรถบรรทุก และผู้มาร่วมงานยังได้รับความสนุกสนานจากศิลปิน ป๊อบ ปองกูล ที่มาสร้างรอยยิ้ม สีสันความบันเทิงให้กับผู้เข้าแข่งขัน และผู้ร่วมงานทุกท่าน ดัง concept ของฮีโน่ในปีนี้ที่ให้ทุกกิจกรรมของฮีโน่มีแต่รอยยิ้ม

1714396894705.jpg
ทางบริษัทฯ ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศสำหรับผู้ใช้งานรถฮีโน่ทุกท่านในปีนี้ กิจกรรมดีๆ ยังมีอย่างต่อเนื่อง เหมือนที่ ฮีโน่และตัวแทนจำหน่ายยินดีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการการขายให้ทุกท่าน ภายใต้นโยบาย Customer Smile ที่พร้อมสร้างความสุขและรอยยิ้มตลอดไป ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆ ของฮีโน่ฯ เพิ่มเติมได้ที่ http://www.hinothailand.com, Facebook : Hino Thailand Fan Club, Line : @hinoth, Youtube : Hino Thailand Official และTikTok : @hinoth

No comments

Powered by Blogger.