Header Ads

รมว.แรงงาน มอบเลขาสุเทพ เปิดมหกรรม Skill Expo เมืองกรุง พื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีในอนาคต สุดยิ่งใหญ่

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการมหกรรม Skill Expo พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมในงาน ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงานนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า โครงการมหกรรม Skill Expo พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่นี้ กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มีการจัดงานกระจายไปทั้ง 5 ภูมิภาค 9 จังหวัด ในส่วนของวันนี้จะอยู่ในกรุงเทพมหานคร เป็นการจัดงานส่วนของภาคกลาง โดยการจัดงาน มหกกรรม Skill Expo ในครั้งนี้มุ่งหวังให้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มแรงงานในระบบและนอกระบบ สถานประกอบกิจการ และประชาชนที่มาชมงาน รวมถึงสถานประกอบกิจการหรือภาคธุรกิจในพื้นที่ปรับตัวให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจในระดับประเทศ จังหวัด ภูมิภาค และชุมชน รองรับการปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้แรงงานไทย และยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการของไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต
นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมภายในงานวันนี้ ประกอบด้วย การเสวนา “พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่” การแนะนำการสร้างรายได้ง่าย ๆ ด้วยร้านค้า Tiktok Shop โดยโค้ชซุปเปอร์แบงค์ การจัดนิทรรศการแสดงสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล จากผู้ประกอบกิจการหลากหลายประเภท อาทิ บริษัท ดิจิตอล ไดอะล็อก จัดแสดงเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการข้อมูล Big data อย่างชาญฉลาด ทำให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กรได้โดยการเขียนโค้ดสั้น ๆ บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จัดแสดง Big Data Analytics Platform ที่ทุก ๆ องค์กรสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย เพิ่มประสิทธิภาพของการประมวลผล และเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานและอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย พร้อมนำสินค้ามาจัดสาธิตภายในงาน นอกจากนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย การเปิดตัวโครงการประกวดสื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน และการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ และหลักสูตรการขนส่งทางทะเลและทางอากาศ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ


การจัดโครงการดังกล่าว ยังมีการจัดขึ้นอีก 3 จังหวัด นั่นคือ จังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา จังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ สวนนวมินทรราชา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และจังหวัดสุดท้ายคือ จังหวัดสมุทรสาคร จัดขึ้นในวันที่ 4 กันยายน 2566 ที่จังหวัดสมุทรสาคร ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จึงขอเชิญชวนพี่น้องแรงงาน สถานประกอบกิจการ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงาน มหกรรม Skill Expo พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ได้ตามจังหวัดที่กล่าวข้างต้น นางสาวบุปผา กล่าวทิ้งท้าย


No comments

Powered by Blogger.