Header Ads

“KOYORI หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ ปี 2023” สารคดีในโครงการ KOYORI PROJECT 2023 ถ่ายทอดความงดงามของผลิตภัณฑ์และมรดกทาง วัฒนธรรมล้านนา จากหัตถกรรมท้องถิ่นสู่ทุนวัฒนธรรมของแผ่นดิน ออกอากาศ ทาง ThaiPBS

เปิดตัวหนังสารคดี “KOYORI หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ ปี 2023” ในโครงการ KOYORI PROJECT 2023 หนังสารคดีที่ถ่ายทอดความงดงามของผลิตภัณฑ์และมรดกทางวัฒนธรรมของงานหัตถศิลป์ล้านนา จากหัตถกรรมท้องถิ่นสู่ทุนวัฒนธรรมของแผ่นดิน ออกอากาศ ทางองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ThaiPBS กลางปี 2567 นี้เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โครงการ KOYORI PROJECT 2023 ได้มีงานแถลงข่าวเปิดตัว สารคดี “KOYORI หลอมรวมสืบสานงานหัตถศิลป์ ปี 2023” โดยมีครูช่างและนักออกแบบเยาวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมกันแสดงผลงานและจัดนิทรรศการในงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2567 (Bangkok Design Week 2024) ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. ณ ห้องขาว ชั้น 3 อาคาร อนุรักษ์ บริษัทยิบอินซอย จำกัด โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผู้รับ มอบหมายจากคุณศุภมาส อิศรภักดี รมต.ว่าการกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและ นวัตกรรม แถลงถึงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนประเทศในด้านการอุดมศึกษา วิจัย วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ซึ่งทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมตอบรับสนองนโยบายและสนับสนุนเรื่อง Soft Power และมินิทอล์คในหัวข้อ “หัตถกรรมท้องถิ่นจะเป็นทุนวัฒนธรรมได้อย่างไร” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและครู ช่างจากภาคเหนือมาร่วมเสวนาได้แก่ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ดร.ศุภพงศ์ สอนสังข์ คุณมาทัศน์ ไววิริยะ และครูนิกร พลังฤทธิ์ นอกจากได้ความรู้แล้วครูช่างยังได้นำตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ใหม่มาให้ ชมในงานอีกด้วย

หนังสารคดี “KOYORI หลอมรวม สืบสานงานหัตถศิลป์ ปี 2023” ออกอากาศปีนี้เป็นปีที่ 4 โดยในปีนี้ จะมีความพิเศษที่นักศึกษานักออกแบบทุกคนต้องไปใช้ชีวิตเรียนรู้ทุนวัฒนธรรมในชุมชนนั้น ๆ เช่น เรื่องของ ประเพณีชนเผ่า, อาหารที่ไม่เคยรู้จัก, ธรรมชาติที่สวยงาม, ประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ที่นำเสนอควบคู่ไปกับการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันของครูช่างและนักศึกษาต่างวัยที่อาจเต็มไปด้วยปัญหา แต่สุดท้ายก็ลงเองด้วยดี ซึ่งผู้ชมจะได้รู้ว่าที่หมู่บ้านเล็ก ๆ บางแห่งกลับมีเรื่องราวน่าสนใจ และสามารถปักหมุดการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมได้อีกด้วย

โครงการ KOYORI PROJECT 2023 เป็นโครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา โดยมีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ สาธารณะแห่งประเทศไทย ThaiPBS เป็นผู้เผยแพร่หนังสารคดี “KOYORI หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ ปี 2023 ซึ่งจัดทำถึง 3 ภาษาคือ ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เป็นของ ใช้, ของตกแต่ง, เครื่องประดับ และเครื่องแต่งกาย เครื่องนุ่งห่มต่าง ๆ ที่เข้ากับความต้องการของคนในยุคดิ จิตัลให้เป็นสากลมากขึ้น มีทั้งงานผ้าทอ งานจักสานงานหัตถกรรม งานปั้น งานเซรามิค ฯลฯ ของ 8 จังหวัด ภาคเหนือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา

คำว่า KOYORI หมายถึง เชือกเหนียวและแข็งแรงที่ได้มาจากการฟันเกลียวจากกระดาษอ่อน นั่นหมายถึงพลังแห่งความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจกันของครูช่าง นักออกแบบคนรุ่นใหม่ทั้งไทยและ ญี่ปุ่น ในการร่วมกันประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างสร้างสรรค์และเกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นได้ ติดตามชม หนังสารคดี “KOYORI หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ ปี 2023” ได้ทาง ThaiPBS เร็ว ๆ นี้

No comments

Powered by Blogger.