Header Ads

ยามาฮ่ามอเตอร์ แต่งตั้ง นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร ไทยยามาฮ่ามอเตอร์

 Mr.-Phongstorn-Ermongkonchai-Chief-Executive-Officer-Thai-Yamaha-Motor-Co.-Ltd.-scaled-e1704259019550


บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ประกาศแต่งตั้ง นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด แทน มร.ทัตสึยะ โนซากิ ที่ครบวาระในการดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2566 พร้อมรักษาการรองประธานกรรมการบริหาร อีกตำแหน่งด้วย

มร.โยชิฮิโระ ฮิดากะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดเผยถึงการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เนื่องจาก มร.ทัตสึยะ โนซากิ ประธานกรรมการบริหารคนปัจจุบันครบวาระการทำงานในปี พ.ศ. 2566 ทางบริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น จึงมีมติแต่งตั้ง นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ซึ่งเดิมดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

สำหรับนายพงศธร เอื้อมงคลชัย ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ก่อนที่จะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง General Manager of Global Human Resources Development Division ที่ บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 2 ปี (2559-2561) จากนั้นจึงกลับมาดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ในปี พ.ศ.2561 และในปี พ.ศ.2562 ได้ขึ้นดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ก่อนที่จะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

No comments

Powered by Blogger.