Header Ads

“อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์” และ เดอะ สตรีท รัชดา”ชวนส่งต่อความดีด้วยการเป็นผู้ให้ ในกิจกรรม “Blood Donation” ครั้งที่ 32 บริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย
อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ และ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ร่วมกับ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิตในกิจกรรม “Blood Donation ครั้งที่ 32” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้เลือดในการรักษา เป็นการต่อลมหายใจและให้โอกาสเพื่อนมนุษย์อีกหลายชีวิต ซึ่งผู้ที่บริจาคโลหิตผ่านและเป็นสมาชิกเดอะ สตรีท พอยท์ จะได้รับฟรี เครื่องดื่มจากร้านกาแฟพันธุ์ไทย มูลค่าไม่เกิน 80 บาท, Gift Voucher จากร้าน My Yakiniku Style มูลค่า 200 บาท, Gift Voucher จากร้านเชฟถอม มูลค่า 100 บาท และ Magnet มังกรมงคล 1 ชิ้น โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 11.00-15.00 น. ลงทะเบียน บริเวณ ชั้น 2 อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์

สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมได้ที่ www.thestreetratchada.com หรือเฟซบุ๊ก www.facebook.com/TheStreetRatchada สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-232-1999

No comments

Powered by Blogger.