Header Ads

มาอัปเดตเทรนด์ความรู้อัญมณีและเครื่องประดับในงานสัมมนาดี ๆGIT Seminar in BGJF ครั้งที่ 69 ครบ จบ อัดแน่น จัดเต็มตลอด 3 วันมาอัปเดตเทรนด์ความรู้อัญมณีและเครื่องประดับในงานสัมมนาดี ๆGIT Seminar in BGJF ครั้งที่ 69 ครบ จบ อัดแน่น จัดเต็มตลอด 3 วัน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหนึ่งในผู้ร่วมจัดงานแสดงสินค้า Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 69 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศเดินทางเข้าร่วมงานแสดงสินค้ามากกกว่า 10,000 ราย จากทั่วทุกมุมโลก ภายในงาน สถาบันได้จัดกิจกรรมสัมมนา ให้ความรู้ด้านอัญมณี เครื่องประดับ การออกแบบฯ การผลิต และงานวิจัยต่างๆ รวมถึงข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจอย่างครบวงจรในรูปแบบงานสัมมนา ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสาร เพิ่มองค์ความรู้ ในแวดวงอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับแก่ผู้ประกอบการ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจจากทั่วโลก พร้อมทั้งแสดงศักยภาพด้านวิชาการสู่สาธารณชน ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหัวข้อสัมมนา อาทิ o Good Governance and Fostering Responsibility within the Thai Gem and Jewelry Industry Promoting Sustainable Development o Fei Cui Session: Nomenclature, Standard and Treatment by GIT o Jewelry in The AI Era: Revealing a New Paradigm of Beauty and Creativity o Digital jewelry design and manufacturing for entrepreneurs 2024 นอกจากนี้ สถาบันยังจัดกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือ (MoU) ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือ (MoU) ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ THE MINISTRY OF MINERALS OF TANZANIA (MoM) เพื่อให้การดำเนินงานระหว่างสองหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ สถาบันจึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ตลอดระยะเวลา 3 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง 110AB และ 110C ด้วยเนื้อหา 2 / 2 ที่อัดแน่น ครบ จบ กับเหล่าวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้ และเป็นเวทีกลางสำหรับผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และระดมสมองหากลยุทธ์วิธีการ แนวทางเพื่อพัฒนาธุรกิจฯ ให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน ช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยก้าวสู่ศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับในระดับโลก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line: @gittrainingcenter โทร 02 634 4999 ต่อ 311 หรือ www.facebook.com/git.or.th ขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน คุณกวินิตา กฤตาภาสกรวงค์ โทร. 02 634 4999 ต่อ 311

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหนึ่งในผู้ร่วมจัดงานแสดงสินค้า Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 69 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศเดินทางเข้าร่วมงานแสดงสินค้ามากกกว่า 10,000 ราย จากทั่วทุกมุมโลก

ภายในงาน สถาบันได้จัดกิจกรรมสัมมนา ให้ความรู้ด้านอัญมณี เครื่องประดับ การออกแบบฯ การผลิต และงานวิจัยต่างๆ รวมถึงข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจอย่างครบวงจรในรูปแบบงานสัมมนา ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสาร เพิ่มองค์ความรู้ ในแวดวงอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับแก่ผู้ประกอบการ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจจากทั่วโลก พร้อมทั้งแสดงศักยภาพด้านวิชาการสู่สาธารณชน ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหัวข้อสัมมนา อาทิ

o Good Governance and Fostering Responsibility within the Thai Gem and Jewelry Industry Promoting Sustainable Development

o Fei Cui Session: Nomenclature, Standard and Treatment by GIT

o Jewelry in The AI Era: Revealing a New Paradigm of Beauty and Creativity

o Digital jewelry design and manufacturing for entrepreneurs 2024

นอกจากนี้ สถาบันยังจัดกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือ (MoU) ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือ (MoU) ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ THE MINISTRY OF MINERALS OF TANZANIA (MoM) เพื่อให้การดำเนินงานระหว่างสองหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

สถาบันจึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ตลอดระยะเวลา 3 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง 110AB และ 110C ด้วยเนื้อหา

ที่อัดแน่น ครบ จบ กับเหล่าวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้ และเป็นเวทีกลางสำหรับผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และระดมสมองหากลยุทธ์วิธีการ แนวทางเพื่อพัฒนาธุรกิจฯ ให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน ช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยก้าวสู่ศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับในระดับโลก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line: @gittrainingcenter โทร 02 634 4999 ต่อ 311 หรือ www.facebook.com/git.or.th

No comments

Powered by Blogger.