Header Ads

GIT จับมือสองหน่วยงาน ลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือ (MoU) สานพลังรุกตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ ในงานบางกอกเจมส์ ครั้งที่ 69
22 กุมภาพันธ์ 2567 : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือ (MoU) กับ THE MINISTRY OF MINERALS OF TANZANIA (MoM) เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความร่วมมือ ทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ในรูปแบบของโครงการฝึกอบรมด้านอัญมณีศาสตร์ การออกแบบ การผลิต ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ และลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือ กับ บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด ในการ “พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน มาตรฐานธรรมาภิบาล และการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ด้านอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า” ในงานบางกอกเจมส์ ครั้งที่ 69 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการ GIT กล่าวว่า ในฐานะที่ สวอ. เป็นหน่วยงานหลักที่มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก การลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือ (MoU) ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และภายในงานครั้งนี้ GIT ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมจัดงานได้มีการกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับในทุกมิติ อาทิ การออกแบบฯ และการผลิต งานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจอย่างครบวงจร เพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับแก่ผู้ประกอบการ และผู้สนใจให้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2567No comments

Powered by Blogger.