Header Ads

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบของขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้พิการ ในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพฯ

 1700927978327_copy_1024x684


วันนี้ (วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายวันชิด ศิรสีห์ รองผู้จัดการใหญ่ฯ พร้อมด้วย นางศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และ นางสาวศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มอบกระบอกน้ำ ขนาด 2 ลิตร รวมจำนวน 4,000 ใบ รวมงบประมาณเป็นเงิน 232,000 บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นของขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้พิการ เนื่องในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ตลอดระยะเวลากว่า 113 ปี มูลนิธิฯ ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง เพื่อเป็นองค์กร สาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆ ด้าน ดังปณิธาน “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”

ติดต่อสอบถามหรือติดตามข่าวสารกิจกรรม การช่วยเหลือได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง www.facebook.com/atpohtecktung

## มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##

#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418

#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน

GridArt_20231125_230212750_copy_1024x1024

No comments

Powered by Blogger.