Header Ads

รมช.มนพร ! รณรงค์ให้เอกชนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อเป็นมาตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สร้างอากาศที่ดีต่อมนุษยชาติ

วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2566 ) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นางมนพร เจริญศรี กล่าวแสดงความยินดี ในพิธีร่วมลงนามสัญญาระหว่างบริษัท แอลซีเอ็มที จำกัด และบริษัท แซด-พี-เอ็ม-ซี โคเรีย จำกัดเพื่อเปลี่ยนเครื่องจักรสำหรับยกขนตู้สินค้าในท่าเรือหรือ อาร์ทีจีจากเดิมที่ใช้พลังงานดีเซลเป็นพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ในวันนี้ตามที่รัฐบาลไทย โดยการนำของท่านนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของประเทศไทยในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030 ของสหประชาชาติ ณ. วันประชุมระดับผู้นำ ณ. สำนักงานใหญ่สหประชาชาติเมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมาที่ประเทศไทยได้ประกาศความเจตนารมณ์จะผลักดันความร่วมมือกับหุ้นส่วนทุกระดับ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงบริการพลังงานสมัยใหม่และใช้นวัตกรรมอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งของประเทศไทย โดยการสนับสนุนและให้ความสำคัญในการผลักดันให้ภาคเอกชนที่อยู่ในกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคมดำเนินธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน การที่บริษัท แอลซีเอ็มที จำกัด ผู้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งได้รับสัมปทานจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในการประกอบธุรกิจท่าเทียบเรือเดินทะเลระหว่างประเทศได้ริเริ่มที่จะนำนวัตกรรมปรับเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องจักรที่ให้บริการในท่าเรือมาใช้พลังงานสะอาดแทนที่พลังงานจากฟอสซิล เพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่อากาศ ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทย

 


กระทรวงคมนาคมขอแสดงความชื่นชมที่บริษัท แอล ซี เอ็ม ที จำกัดในฐานะภาคเอกชนที่เป็นผู้นำที่ดำเนินธุรกิจท่าเรืออย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ โดยได้ลงทุนกว่า 145 ล้านบาทในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรสิ่งซึ่งสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 1.5 ล้านกิโลซีโอทูต่อปีอันถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนรายอื่น ๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนและการดำเนินธุรกิจขนส่งทางน้ำอย่างยั่งยืน พิธีลงนามสัญญาเพื่อเปลี่ยนเครื่องจักรสำหรับยกขนตู้สินค้าในท่าเรือ (RTG)

จากพลังงานดีเซลเป็นพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ณ บริษัท แอลซีเอ็มที จำกัด, ท่าเทียบเรือ เอ 0, ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

No comments

Powered by Blogger.