Header Ads

WSG รับรางวัลในการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

 %E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20WSG%20%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5


นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบรางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ประจำปี 2566 ให้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย เวสเทิร์น จำกัด (WSG) โดยรับมอบเกียรติบัตรในงานโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เครือข่าย จป. ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชีวิตแรงงานไทย จัดโดยสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายอภินันท์ กลัดทอง ผู้จัดการส่วนฝ่ายการบุคคลบางสะพาน เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องสิงขร โรงแรมประจวบแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

No comments

Powered by Blogger.