Header Ads

อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น ผนึกกำลังพันธมิตร จัดงานใหญ่ระดับโลกครั้งแรกในไทย “Arduino Education Day Thailand 2023 : The Generative X Engineering Innovator” เสริมศักยภาพเด็กไทย สร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม New S-Curve

 

บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด สถาบันพัฒนาและวิจัยหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผนึกกำลังพันธมิตรด้านทักษะดิจิทัลเทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรมชั้นนำของโลก อย่าง Arduino Education / Italy OKMD / iMAKE และ 8 มหาวิทยาลัยชื่อดังของไทย จัดงาน Arduino Education Day Thailand 2023 : The Generative X Engineering Innovator งานใหญ่ระดับโลกครั้งแรกในไทย เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กไทยตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ถึง ระดับมหาวิทยาลัย ได้ร่วมพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ สู่การสร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะเทคโนโลยีให้ก้าวทันโลกอนาคต โดยเปิดโอกาสให้สัมผัสถึงนวัตกรรมใหม่ๆจากมหาวิทยาลัยได้โดยตรง สามารถนำความรู้ไปต่อยอด เพื่อสร้างนวัตกรรมให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี และยังสร้างชุมชุน Start Up ให้เติบโตต่อไป ซึ่ง เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และไอโอที หรือ AlOT โดยการใช้เทคโนโลยี Arduino นั้น นับเป็นทักษะที่จำเป็นในโลกยุคดิจิทัล หวังตอบโจทย์ภาครัฐ และเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม New S-Curve… ในวันพฤหัสบดีที่ 23 – เสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.– 17.00 น. ณ โรงงานยาสูบ 5 สวนเบญจกิตติ กรุงเทพมหานคร


ปัจจุบันทักษะการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า เป็นหนึ่งในทักษะจำเป็นที่เด็กในยุคใหม่จำเป็นต้องเรียนรู้ ดังนั้น Arduino Education จึงมีบทบาทสำคัญสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้ทักษะดังกล่าว โดยการใช้โปรแกรม Arduino เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ และสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ได้ นอกจากนั้นยังช่วยส่งเสริมการสร้างชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ในการใช้งาน Arduino ร่วมกัน ทั้งยังเป็นการต่อยอดให้ผู้เรียนที่สนใจได้ศึกษาต่อ หรือเลือกอาชีพในอนาคได้อีกด้วย

สำหรับการจัดงาน Arduino Education Day Thailand 2023 เป็นงาน Education Maker Expo ของ Arduino Education ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยได้รับความร่วมมือกันจากหลายภาคส่วนทั้งรัฐบาล และเอกชน ซึ่งงานนี้ถือเป็นเวทีระดับโลก เพื่อให้เด็กไทยที่สนใจด้านวิศวกรรมได้แสดงศักยภาพความรู้ ความสามารถสู่สายตานานาประเทศ และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยได้พัฒนาทักษะเทคโนโลยี และก้าวสู่การเป็นชุมชน Start up แถวหน้าของโลกต่อไป โดยตลอด 3 วันของการจัดงานจะได้พบกับ Exhibition เทคโนโลยีใหม่ ๆ จากแบรนด์ระดับโลก รวมถึง Special Talk เวทีเสวนา จากผู้ทรงความรู้ และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา และเทคโนโลยีชั้นนำของไทย การแสดงผลงานจากเด็กไทย (Student Show Case) ที่จะมาเติมเต็มความรู้ให้กับผู้เรียน และผู้เข้าร่วมงาน รวมถึง Work Shop และกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมายสำหรับไฮไลท์ของงานที่พลาดไม่ได้ เป็นการแข่งขัน Arduino Education ชิงรางวัล และสิทธิ์การเป็นตัวแทนไปดูงานที่ Arduino Italy ซึ่งจะแข่งขันในวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้ เป็นการแข่งขัน ROBO CUP in Thailand การแข่งขันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระดับโลก โดยผู้เชี่ยวชาญจาก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำ และiMAKE ที่จะมาอบรมเพื่อแข่งขันให้ความรู้สำหรับผู้ที่สนใจแต่ยังไม่มีพื้นฐานได้เรียนรู้ และผู้เข้าร่วมแข่งขัน และเฟ้นหาทีมตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันในรายการ World Robo Cup 2024 ไปสู่สนามแข่งขันระดับนานาชาติที่เกาหลีใต้ และประเทศกรีซต่อไป

ซึ่งมีน้อง ๆ ตั้งแต่ระดับประถม จนถึง อุดมศึกษา ให้ความสนใจ และร่วมเข้าแข่งขันมากมาย อาทิ

* Rescue Junior โดยทีม IRAP จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

* @Home Education โดยทีมจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร

* Industrial Logistics Challenge โดย Robotics and Ai สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook: IMAKE Innovation

​Website: https://imakethailand.org/

No comments

Powered by Blogger.