Header Ads

เคาน์เตอร์เซอร์วิส รับรางวัลสุดยอดผู้นำ TQA Leadership Excellence Award 2023


นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วย ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และนายสุวรรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับความสำเร็จบนเส้นทางสุดยอดผู้นำองค์กร TQA Leadership Excellence Award 2023 แก่นายวีรเดช อัครผลพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่เคยได้รับรางวัล TQA หรือ TQC Plus ที่ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่ง ในการส่งเสริมองค์กรไทยให้มีความสามารถทัดเทียมนานาประเทศ และให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ความรู้ในฐานะต้นแบบองค์กรที่เป็นเลิศ ช่วยยกระดับมาตรฐานองค์กรไทย สู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการระดับโลก


อีกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ที่ได้คว้ารางวัลระดับนานาชาติ Global Performance Excellence Award 2023 ซึ่งปีนี้เป็นครั้งแรก ตั้งแต่มีเกณฑ์รางวัลมา 28 ปี ที่องค์กรจากประเทศไทยได้รับรางวัลความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการสูงสุดระดับ World Class คัดเลือกจากองค์กรที่เคยได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) รวมกว่า 20 ประเทศ จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดย Asia Pacific Quality Organization เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา


นายวีรเดช อัครผลพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า ผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้องค์กรพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล ทั้งนี้ถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะต้นแบบบริษัทที่เคยได้รับรางวัล Thailand Quality Award 2021รวมถึงรางวัลนานชาติระดับ World Class จาก Global Performance Excellence Award 2023 ในการร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่หลายๆ องค์กร สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการผลักดันให้ภาคธุรกิจมีส่วนช่วยสนับสนุนชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม อีกทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

No comments

Powered by Blogger.