Header Ads

"ศุลกากร" ยึดเฮโรอีน 4.06 กก.ซุกรูปหล่อเรซิ่น เตรียมส่งออสเตรเลีย

กรมศุลกากรตรวจยึดยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 1 เฮโรอีน (Heroine) ซุกซ่อนในรูปหล่อเรซิ่น เตรียมส่งออกทางพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ปลายทางประเทศออสเตรเลีย น้ำหนัก 4.06 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 12.18 ล้านบาท ณ ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ

.com/img/a/

นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากรเฝ้าระวังการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านการขนส่งทางพัสดุ ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศผ่านทางอากาศยาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

.com/img/a/

ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วน ในส่วนของกรมศุลกากร ได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังการลักลอบนำยาเสพติดซ่อนมาในพัสดุไปรษณีย์ โดยเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร พบพัสดุด่วนพิเศษระหว่างประเทศสำแดงชนิดสินค้าเป็นโมเดลจำนวน 2 กล่อง ต้นทางมาจากจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย ปลายทางประเทศออสเตรเลีย

.com/img/a/

จึงทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการลักลอบส่งของต้องห้ามต้องจำกัดออกนอกราชอาณาจักร โดยพิจารณาจากจังหวัดต้นทางของผู้ส่ง และประเทศปลายทางของผู้รับ พบว่าพัสดุดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงที่จะมีการลักลอบนำยาเสพติดออกนอกราชอาณาจักร จึงทำการเปิดตรวจพัสดุ พบว่ารูปหล่อเรซิ่น มีลักษณะผิดปกติ เป็นเหตุสงสัยว่าอาจมีสิ่งของซุกซ่อนอยู่ภายใน จึงทำการแกะและนำตัวอย่างมาทดสอบด้วยน้ำยาทดสอบยาเสพติด ผลปรากฎว่าเป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 1 เฮโรอีน (Heroine) น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม 4,060 กรัม มูลค่า 12,180,000 บาท

.com/img/a/

กรณีนี้เป็นความผิดมาตรา 242 มาตรา 244 ประกอบมาตรา 252 และมาตรา 166 และ 167 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ 2564 ทั้งนี้ กรมศุลกากรได้ประสานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) เพื่อติดตามและขยายผลต่อไป

.com/img/a/


โฆษกกรมศุลกากร กล่าวต่ออีกว่า สำหรับสถิติในการจับกุมยาเสพติดที่มีการนำเข้าและส่งออกนอกราชอาณาจักร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 142 ราย มูลค่ารวม 2,565 ล้านบาท ปีงบประมาณพ.ศ. 2566 จำนวน 183 ราย มูลค่ารวม 1,157 ล้านบาท เฉพาะการลักลอบนำยาเสพติดออกนอกประเทศ ณ ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ จำนวน 96 ราย มูลค่ารวม 451 ล้านบาท

No comments

Powered by Blogger.