Header Ads

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯร่วมกับสมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืดฯ จัดการประชุม GA²LEN ADCARE Allergy School Bangkok

 %E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%2020

เมื่อวันที่ 30 กันยายน และ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืดและวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดการประชุมเพื่อเผยแพร่และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ในการประชุม GA²LEN ADCARE Allergy School Bangkok (การประชุม ADCARE เป็นความคิดริเริ่มของ GA²LEN ในการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโรคผิวหนังภูมิแพ้โดยการวิจัย การสนับสนุนให้เกิดความตระหนักรู้และให้การรับรองเครือข่ายเชิงโต้ตอบของศูนย์อ้างอิงและความเป็นเลิศทั่วโลก) ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ


%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%2019

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%205

โดยเครือข่ายการประชุม GA²LEN ADCARE กล่าวว่าโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังพบบ่อยทั่วไปและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งส่งผลเชื่อมโยงกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่รุนแรง ด้วยเหตุนี้จึงได้ดำเนินการสร้างเครือข่าย ADCARE ของศูนย์อ้างอิงและความเป็นเลิศภายในทวีปเอเชีย สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ป่วย มีแพลตฟอร์มที่ประสานกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมกับศูนย์อื่น ๆ เกี่ยวกับความรู้ที่ทันสมัย จุดมุ่งหมายหลักของ GA²LEN ADCAREs คือการสร้างความเป็นเลิศในการจัดการกับโรคผิวหนังภูมิแพ้ การให้ความรู้และเพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับโรคผิวหนังภูมิแพ้โดยการวิจัยและเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคผิวหนังภูมิแพ้

No comments

Powered by Blogger.