Header Ads

ทีมนักประดิษฐ์ไทยคว้ารางวัลจากเวที “Taiwan Innotech Expo 2023” (TIE 2023) ณ กรุงไทเป ไต้หวัน

 .com/img/a/


.com/img/a/


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในเวที “Taiwan Innotech Expo 2023” (TIE 2023) เมื่อวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2566 ณ Taipei World Trade Center ณ กรุงไทเป ไต้หวัน


.com/img/a/

.com/img/a/


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยคว้ารางวัล Special Prize on stage จากองค์กรนานาชาติ ดังนี้


.com/img/a/- ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์เก็บเกี่ยวยอดชะอม” โดย นางสาวธนภรณ์ หนูเหมือน และคณะ จาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ได้รับรางวัลจาก Micro-Star International Taiwanese Electronics Company ไต้หวัน (MSI Special Award)


.com/img/a/


- ผลงานเรื่อง “ECOFILA: เส้นพลาสติกสำหรับการพิมพ์สามมิติผลิตจากพลาสติกชีวภาพรีไซเคิลและไบโอแคลเซียมคาร์บอเนต” โดย ดร.ชุติพันธ์ เลิศวชิรไพบูลย์ และคณะ จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับรางวัลจาก Korea Invention Promotion Association สาธารณรัฐเกาหลี (Special Prize)


.com/img/a/
- ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมวัสดุทดแทนกระดูกความบริสุทธิ์สูงชนิดแคลเซียมฟอสเฟสสำหรับการประยุกต์ใช้ในทางออโธปิดิกส์และผู้ป่วยข้อเข่าโก่ง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ และคณะ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลจาก Korea Invention Promotion Association สาธารณรัฐเกาหลี (Special Prize)


.com/img/a/


- ผลงานเรื่อง “โดรนทำแผนที่ทางอากาศควบคุมด้วยระบบ 4G” โดย นายญาณกร แจ่มจำรัส และ นายธนพนธ์ ไชยชมภู จาก สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ได้รับรางวัลจาก Korea Invention Promotion Association สาธารณรัฐเกาหลี (Special Prize)


.com/img/a/

- ผลงานเรื่อง “สารสกัดจากก้างปลาทะเลเพื่อสุขภาพของคนและสัตว์ โดย นางสาววัชรี ปัญญาสะ นางสาววราภรณ์ ปัญญาสะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลาเดช เฉลยกิตติ จาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลจาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (Special Award)


.com/img/a/
- ผลงานเรื่อง “เอ็นเคล, นวัตกรรมจากเคลเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันและปรับสมดุลระบบขับถ่าย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ และคณะ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (Special Award)


.com/img/a/


และในเวที TIE 2023 ผลงานของนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยได้รับเหรียญรางวัลระดับต่างๆอีก 17 ผลงาน พร้อมด้วย Special Prize จากประเทศต่างๆ
 
.com/img/a/ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมในพิธีมอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับนักประดิษฐ์นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากเวที TIE 2023 ที่ได้สร้างชื่อเสียงและการยอมรับในมาตรฐานของผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของประเทศไทย ในเวทีนานาชาติในครั้งนี้ รวมทั้งการส่งเสริมและต่อยอดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

สำหรับ 11 หน่วยงานจากประเทศไทยที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการคว้ารางวัลจากเวที “Taiwan Innotech Expo 2023” ได้แก่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ 

No comments

Powered by Blogger.