Header Ads

CHOW ส่งต่อความสุขให้ผู้สูงวัยในวันผู้สูงอายุสากล

 CHOW_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B9%83%E0%B8%88


บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Steel Billet) รายใหญ่ของประเทศ และธุรกิจพลังงานทดแทน ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมสร้างสังคมให้น่าอยู่ จัดโครงการ “ส่งความสุข ส่งต่อความรัก ให้กับผู้สูงอายุ” ด้วยการร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ ให้กับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) บ้านบางแค เนื่องในวันผู้สูงอายุสากล 1 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค กรุงเทพมหานคร

No comments

Powered by Blogger.