Header Ads

เด็กซ์ซอน DEXONรวมพลังจิตอาสา 1 คนให้หลายคนรับ

LINE_ALBUM_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95%208923_230912_1

บมจ.เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี ( DEXON ) บริษัทผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ให้บริการการตรวจสอบท่อนำส่งน้ำมัน และก๊าซ และการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เด็กซ์ซอนขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสภากาชาดไทย ด้วยการเชิญชวนคณะผู้บริหาร และพนักงานที่มีสุขภาพแข็งแรงมาร่วมบริจาคโลหิต ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัย เพื่อนำมาช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาลและใช้เป็นโลหิตสำรองในช่วงวิกฤติ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้เรื่องการเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต และเพื่อปลูกฝังคุณธรรม และจิตสำนึกแห่งการให้ พร้อมทั้งสานต่อเจตนารมณ์ที่จะส่งมอบสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม ซึ่งได้รับความสนใจจำนวนมาก สำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้รับของที่ระลึกกันถ้วนหน้า ถึงแม้ว่าจะมีการเปิดรับบริจาคดังกล่าว แต่ก็ยังคงมีความต้องการสูง จึงขอเชิญชวนประชาชน สามารถไปบริจาคโลหิตเพิ่มเติมกันได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาด และสาขาบริการโลหิตโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ

เด็กซ์ซอนนอกจากเดินหน้าในการดำเนินงานทางธุรกิจอย่างแข็งแกร่งแล้ว เรายังปลูกฝังจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคม และเพื่อนมนุษย์ให้กับพนักงาน และเรายังตระหนักถึงการสร้างคุณค่าร่วมที่ยั่งยืนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เราขอเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตลอดไป

No comments

Powered by Blogger.