Header Ads

PCL ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 091023_PCL%20%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A31


คุณพิสิษฐ์ วรรณวิทยาภา (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PCL ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน (ซ้าย) อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อสร้างความร่วมมือในหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง การวิจัย การพัฒนาบุคลากรทางด้านบริหารจัดการเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ในห้องปฏิบัติการ (Medical Laboratory) และงานวิศวกรรมโรงพยาบาล โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีความรู้ที่ตรงกับความต้องการของ “สถานประกอบการ” และตลาดแรงงาน เพื่อสร้างความยั่งยืนและมั่นคงด้านสาธารณสุขของประเทศในด้านการวิเคราะห์โรค ซึ่งในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร บุคลากร จากสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อเร็วๆ นี้

No comments

Powered by Blogger.