Header Ads

ฟู้ด เลเจ้นด์ส สนับสนุนการปฎิบัติงานเขตปทุมวัน เพื่อสาธารณประโยชน์ของประชาชน

 20231002%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%20-%20%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%94%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%AA%20%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99


นายศตวรรษ หลักแหลม (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนางสาวทิพย์สุรี จากไธสง (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการอาวุโสแผนกขายและการตลาด บริษัท พี อาร์ จี ฟู้ด ไอส์แลนด์ จำกัด ผู้บริหารธุรกิจศูนย์อาหารในเครือ ฟู้ด เลเจ้นด์ส มอบน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานด้านสาธารณประโยชน์ ของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตปทุมวัน ในการดูแล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีนางสาวศิวพร​ ยศตรา (ที่ 4 จากซ้าย)​หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตปทุมวัน เป็นผู้แทนในการรับมอบ ณ สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

No comments

Powered by Blogger.