Header Ads

Pulitzer Center ร่วมกับ Realframe จัดมินิเวิร์คชอปถ่ายภาพ “คนกับป่า” ณ ชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน จ.เชียงราย 2-4 พฤศจิกายนนี้ ฟรี!

Photography%20Workshop%20&%20Exhibition%202023

กรุงเทพฯ – 9 ตุลาคม 2566 – Pulitzer Center องค์กรไม่แสวงหากำไรด้านสื่อมวลชนและการศึกษา ร่วมกับ Realframe กลุ่มช่างภาพสารคดีที่ใช้ภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวทางสังคม จัดมินิเวิร์คชอปถ่ายภาพในหัวข้อ “คนกับป่า” ขึ้น โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากรายงานพูลิตเซอร์ เรื่อง “ป่าทับคน คนทับป่า” ของ ภัทชา ด้วงกลัด กลุ่มแก้ปัญหาสังคมมุมมองใหม่ด้วยการใช้ Data storytelling ที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของนโยบายป่าไม้ของไทยและความขัดแย้งระหว่าง “คน” กับ “ป่า” ในไทย ที่เกิดขึ้นมาต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปี และดูเหมือนจะมีความรุนแรงมากขึ้น รวมถึงความพยายามในการขับไล่ผู้คนออกจากป่าของภาครัฐ เพียงเพื่อหวังว่าจะทำให้มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น ทั้งที่ป่าหลายแห่งมีคนอาศัยอยู่ร่วมด้วยมาอย่างยาวนาน พร้อมสภาพป่าที่ได้รับการดูแลอยู่แล้ว จึงเป็นที่น่าตั้งคำถามว่า “ผลกระทบของนโนบายลักษณนี้ คือการทำให้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น หรือกลับทวีความขัดแย้งและส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมกับป่า ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังในประเทศไทย” นอกจากนี้ การนำเสนอภาพ “คน” ที่อยู่กับป่ามักมาคู่กับการตีตราว่าเป็น “ผู้บุกรุก” และต้นตอของปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟป่าที่เป็นสาเหตุของมลพิษ PM2.5 หรือการทำลายป่าอีกด้วย

Pulitzer Center พร้อมด้วยวิทยากรจาก Realframe จึงได้จัดมินิเวิร์คชอปการถ่ายภาพ “คนกับป่า” ขึ้น ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2566 เพื่อสะท้อนภาพจากพื้นที่จริงและนำเสนอความสัมพันธ์ของคนกับป่าผ่านเลนส์จากมุมมองของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมือง โดยเป็นการลงพื้นที่จริง ณ ชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน จ.เชียงราย หมู่บ้านเล็กๆ ของชาวปกาเกอะญอ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติ และเสน่ห์ของวิถีชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่แห่งนี้มาอย่างยาวนาน พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรม ความเชื่อ และสัมผัสความรักในผืนป่าที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ จนหล่อหลอมให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ขุมชมผ่านผลิตภัณฑ์ อาทิ น้ำผึ้ง ใบชา กาแฟ ผ้าทอมือ ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นผลิตผลจาก “ป่า” และ “ไร่หมุนเวียน” ที่ชาวบ้านนำมาแปรรูปเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน และคืนสู่ธรรมชาติผ่านกองทุนเพื่อใช้ใน
การดูแลผืนป่าของหมู่บ้านเป็นการตอบแทน

ทั้งนี้ หลังจากจบการเวิร์คชอปแล้ว ภาพถ่ายของผู้เข้าร่วมมินิเวิร์คชอปจะได้รับการจัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่าย “คนกับป่า” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมมินิเวิร์คชอปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (จำนวนจำกัด) ต้องมีคุณสมบัติ คือ อายุ 18 ปี ขึ้นไป, สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และมีอุปกรณ์ถ่ายภาพ เช่น กล้อง DSLR หรือ Mirrorless โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/6Q6ihG2WnQmB36Wu5 ภายในวันที่ 20 ตุลาคมนี้ และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ peopleforest.phototrip@gmail.com

No comments

Powered by Blogger.