Header Ads

The University of Hong Kong มหาวิทยาลัยอันดับที่ 26 ของโลก เฟ้นหานักเรียนศักยภาพสูงของไทย มอบทุนเรียนฟรีที่ฮ่องกง

 1696659640898-1%5B1%5D

1696735216389%20(1)

The University of Hong Kong มหาวิทยาลัยอันดับที่ 26 ของโลกจากการจัดลำดับของ QS World University Rankings และเป็นอันดับ 1 ของโลกด้าน Most International University in the World จากการจัดอันดับของ Times Higher Education จัดกิจกรรรม Thailand Admission Tour 2023 วันที่ 7 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครและทุนการศึกษาของ The University of Hong Kong กับนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจและประกาศเกียรติคุณนักเรียนศักยภาพสูงเข้ารับเกียรติบัตรและเข้าเป็นสมาชิก Academy for the Talented

IMG_0742

ศาสตราจารย์เบนเนต ชิ คิน ยิม ผู้บริหารฝ่ายรับนักศึกษาใหม่และฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและคณะได้เดินทางมาจัดกิจกรรม Thailand Admission Tour 2023 ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2566 ณ ประเทศไทย โดยเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล) ณ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรายงานความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้เริ่มต้นความร่วมมือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จากการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทยไปศึกษา ณ The University of Hong Kong จาก 3 โรงเรียนประกอบด้วย 1) กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 2) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยในปัจจุบันมีนักเรียนจากโรงเรียนดังกล่าวได้รับทุนไปศึกษาต่อแล้วกว่า 10 ทุนการศึกษา ปัจจุบันในปีการศึกษา 2566 มีนักเรียนจากประเทศไทยกำลังศึกษา ณ The University of Hong Kong กว่า 166 คน ผลการหารือ The University of Hong Kong พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยศักยภาพสูงเพื่อรับทุนไปศึกษาต่อ ณ The University of Hong Kong และในปี 2566 จะขยายความร่วมมือไปยังโรงเรียนในประเทศไทยอีกจำนวน 40 โรงเรียน

1696735740089

Thailand Admission Tour 2023 จัดขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ มี 3 กิจกรมที่สำคัญคือ 1) การประชุมครูผู้ประสานงาน Counsellors for Thailand 2) การประชาสัมพันธ์การรับสมัครและทุนการศึกษาของ The University of Hong Kong กับนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจในทุกสังกัดเข้าร่วมกว่า 350 คนและการประกาศเกียรติคุณนักเรียนศักยภาพสูงจากโรงเรียนจากประเทศไทยจำนวน 156 จากทั่วประเทศเข้ารับเกียรติบัตรและเข้าเป็นสมาชิก Academy for the Talented ที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยเข้าร่วมกิจกรรม workshop ออนไลน์ในหัวข้อต่าง ๆ ในการพัฒนาความเป็นเลิศกับผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

No comments

Powered by Blogger.