Header Ads

พิธีถวายราชสักการะและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 อุทยานลานพระจอม สจล.

 1708422990986วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุ ศิษย์เก่า และนักศึกษา ขอพระราชทานถวายราชสักการะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยความจงรักภักดี เทิดทูนไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่มีภารกิจในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ

1708422992362

1708422992873
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน นับได้ว่าเป็นพระราชกรณียกิจนานัปการที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกและพสกนิกรชาวไทย ทรงสละเวลาความสุขส่วนพระองค์ โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ในภูมิภาคต่างๆ อยู่เสมอ และทรงมุ่งมั่นในการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกิจการโครงการตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เป็นจำนวนมาก ทรงไม่เคยย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อย

1708422993311

1708422993732

1708422994941
ทั้งนี้ ทรงได้มีพระกรุณาธิคุณเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทั้งการเปิดอาคารศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงเปิดงานพระจอมเกล้านิทัศน์ เมื่อปีพุทธศักราช 2530 การเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รวมถึงกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ
1708422994103

1708422994496

ในนามสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ข้าพระพุทธเจ้า ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญทุกทิพาราตรี ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมปวงชนชาวไทยสืบไปชั่วกาลนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

No comments

Powered by Blogger.