Header Ads

ยาสมุนไพรไทย เข้าถึงประชาชนแบบใกล้ชิด แพทยสมาคมฯ รุกเพิ่มช่องทางการจำหน่าย บรรเทา 5 กลุ่มอาการขั้นต้น

 %E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2

แพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน พร้อมด้วยโครงการผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบรนด์การบูร แจง 5 อาการที่ประชาชนคนไทยเจ็บป่วยบ่อย สามารถใช้สมุนไพรไทยที่ผ่านการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งได้คัดสรรผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการสมุนไพรคุณภาพ มาให้ประชาชนผู้บริโภค เบื้องต้นเน้นไปที่ 5 โรคอาการที่ประชาชนมักเจ็บป่วยบ่อย ได้แก่ กลุ่มอาการนอนไม่หลับ, กลุ่มออฟฟิศซินโดรม, กลุ่มระบบทางเดินอาหาร ช่วยขับลม, กลุ่มเมตาบอลิกซินโดรม และกลุ่มแก้ไข้ แก้ไอ ขยายการเข้าถึงประชาชนโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในร้านขายยา ทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด เพื่อให้ประชาชนได้บำบัดอาการโดยใช้สมุนไพรไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม นายกแพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กล่าวว่า “เป็นที่ทราบกันดีว่าสมุนไพรไทยมีคุณภาพ และสามารถรักษา รวมถึงบรรเทาอาการต่างๆ ป่วยได้ในเบื้องต้น ซึ่งแพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ได้ร่วมมือกับโครงการผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบรนด์การบูร ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการกระจายเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Premium Herbal Product : PHP) จากการคัดสรรผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการสมุนไพรคุณภาพ ที่ผ่านการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อช่วยบรรเทา 5 โรคอาการที่ประชาชนมักเจ็บป่วยบ่อย ทั้งหมดเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสมุนไพรของไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร PHP สำหรับ 5 กลุ่มอาการ ที่พร้อมจำหน่ายให้ประชาชนในเบื้องต้นมีทั้งสิ้น 14 รายการ ได้แก่ 1.กลุ่มอาการนอนไม่หลับ : ยาศุขไสยาศน์, Deep sleep pillow mist, ชาใบหม่อน สูตร Happy Heart ตรา Golden ray 2.กลุ่มออฟฟิศซินโดรม : สเปรย์นวด ตราชมภิญญ์, ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย ไฟท์ไฟว์, ithai Oriental aroma body gel, น้ำมันสมุนไพรไทยตราเทวดาใจดี 3.กลุ่มระบบทางเดินอาหาร ช่วยขับลม : ชาใบหม่อนสูตรมะตูม ดอกคำฝอย ตรา Golden ray 4.กลุ่มเมตาบอลิกซินโดรม น้ำมันถั่วดาวอินคาสกัดเย็น, น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น และ 5.กลุ่มแก้ไข้ แก้เจ็บคอ เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย : ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรสกัด, ยาแก้ไอผสมฟ้าทะลายโจร, ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรสกัด ตรา ฟ้า 60 โดยประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร (PHP) ทั้ง 14 รายการ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมีการวางจำหน่ายในร้านขายยา P&F จำนวน 23 สาขา ทั้งกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และต่างจังหวัด อาทิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม นายกแพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กล่าวเพิ่มเติมว่า “แพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน และโครงการผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบรนด์การบูร พร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย หากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อสอบถามที่ไลน์ไอดี : @karaboon หรือที่โทร 081 5904234”

No comments

Powered by Blogger.