Header Ads

บางจากฯ มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในโรงเรียนและชุมชนเพื่อนบ้านรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง ร่วมสร้างสังคมยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 19

 


DSC_7944

นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารบางจากฯ มอบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาเยาวชนบางจาก ประจำปี 2566 ซึ่งบริษัท บางจากฯ ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่19 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนงและโรงเรียนในโครงการอาหารกลางวัน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา-ปริญญาตรี ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนที่มีความประพฤติดีรักการเรียน มีน้ำใจและมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น แต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

ในปี 2566 บริษัทฯ สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนจากโรงเรียน ชุมชนเพื่อนบ้านรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง รวมถึงเยาวชนในโครงการเยาวชนคนดีบางจากฯ นักกีฬาสโมสรฟุตบอลเยาวชนบางจากฯ รวม 32 แห่ง จำนวนกว่า 800 ทุน (รวมประมาณ 4 ล้านบาท) โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณาจารย์ คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมในพิธี ณ สำนักงานใหญ่บริษัทบางจาก อาคารเอ็ม ทาวเวอร์

ทั้งนี้ บริษัท บางจากฯ ให้ความสำคัญกับการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน โดยได้มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนงและโรงเรียน ในโครงการอาหารกลางวัน มาตั้งแต่ปี 2548 มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 44 ล้านบาท เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

No comments

Powered by Blogger.