Header Ads

โครงการ ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว สานต่อปณิธานแห่งการ “ให้” พร้อมส่งมอบ “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” ต่อเนื่องปีที่ 24 “มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน”

 1696345117105

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำแนวคิด BEYOND THE GREEN BLANKET… A SUSTAINABLE COMMUNITY OF GIVING “มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็น ปีที่ 24 ด้วยการผสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ร่วมด้วยเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ และภาคเอกชน จัดพิธีส่งมอบ “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” (Eco Friendly Blanket)” พร้อมเตรียมออกเดินทางสร้างรอยยิ้มและไออุ่น ไปยังพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยครอบคลุมพื้นที่15 จังหวัด ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก
บุรีรัมย์,สุรินทร์,ศรีสะเกษ,อุบลราชธานี,ร้อยเอ็ด,มุกดาหาร,กาฬสินธุ์,มหาสารคาม,เชียงใหม่,เชียงราย,ลำพูน,ลำปาง,แม่ฮ่องสอน,นครสวรรค์ และกำแพงเพชร

1696345049770

เกี่ยวกับพิธีส่งมอบผ้าห่มครั้งนี้ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟ เวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“ ขอขอบพระคุณ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วนที่อยู่เคียงข้าง โครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” มาอย่างยาวนานนับเป็นเวลา 24 ปี และรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้สานต่อปณิธานแห่งการ “ให้” ของท่านประธาน และ ท่านรองประธาน คุณเจริญ- คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ที่ท่านได้กล่าวไว้ว่า “คนไทย ให้กันได้” และได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของ โครงการ “ไทยเบฟ… รวมใจต้านภัยหนาว” ที่ได้ส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็นปีละจำนวน 200,000 ผืน ด้วยความมุ่งมั่น และเต็มเปี่ยมด้วยหัวใจแห่งการ “ให้” ตลอดมานับตั้งแต่ปี 2543

จนถึงวันนี้ โครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” ได้ส่งมอบผ้าห่มผืนเขียวไปยังพี่น้องผู้ประสบภัยให้ได้ห่มคลุมคลายหนาวแล้ว จำนวน 4,800,000 ผืน ไปพร้อมกับการลงพื้นที่เข้าถึงชุมชนเพื่อให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนด้านต่างๆ ทั้งในด้านของสิ่งแวดล้อม สังคม รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และสาธารณสุข อีกทั้งยังได้แผ่ขยายการแบ่งปันให้ก่อเกิดเป็นพลังแห่งความร่วมมือของพันธมิตรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่สะท้อนให้เห็นว่า มากกว่าความอบอุ่นคือสังคมแห่งการ “ให้” ที่ยั่งยืน

ไทยเบฟ ยังมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อน โครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” ด้วยการสร้างพลังความร่วมมือของทุกคนในสังคมให้ตระหนัก และใส่ใจ ในสิ่งแวดล้อม พร้อมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนปรับเปลี่ยนและ “ลงมือทำ” ด้วยการคัดแยกบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค ซึ่งการนำขวดพลาสติก PET จำนวน 38 ขวด มาเข้าสู่กระบวนการรีดเส้นใย rPET ก็สามารถถักทอให้กลายมาเป็น “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” (Eco Friendly Blanket)” ได้จำนวน 1 ผืน และสามารถนำขวดบรรจุภัณฑ์พลาสติกกลับมาสู่กระบวนรีไซเคิล ได้ปีละจำนวน 7,600,000 ขวด เพื่อที่จะนำมาผลิตผ้าห่มได้มากถึงจำนวน 200,000 ผืนต่อปี จนถึงวันนี้เราได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ที่สามารถนำขวดพลาสติกกลับมาสู่กระบวนการรีไซเคิลได้แล้วทั้งสิ้น 30,400,000 ขวด ที่ได้ถักถอความอบอุ่นมาเป็น “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” ที่ได้ส่งมอบไปยังพี่น้องผู้ประสบ ภัยหนาวแล้วได้มากถึง จำนวน 800,000 ผืน

 

1696317799303

ขอขอบพระคุณพันธมิตรทุกภาคส่วน อันได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด, มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก, โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร, โรงพยาบาลคลองขลุง บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด, บริษัท เสริมสุข จำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระทรวงมหาดไทย ที่ได้ให้ความกรุณาในการร่วมผลักดัน ให้โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจ ต้านภัยหนาว” ได้ส่งมอบความอบอุ่นไปยังพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานจนถึงวันนี้”

ไทยเบฟ สรรสร้างการเติบโตที่ยั้งยืน พร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อน “โครงการไทยเบฟ…รวมใจ ต้านภัยหนาว” เพื่อสานต่อปณิธานแห่งการ “ให้” และการส่งต่อเพื่อสังคมแห่งการ “ให้” ที่ยั่งยืนต่อไป

No comments

Powered by Blogger.