Header Ads

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เชิญร่วมงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ครั้งที่ 11สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี กยศ.และสถาบันการเงิน จัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน ภายใต้ชื่อ “โครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ครั้งที่ 11 และมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และหนี้ครัวเรือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต เช่าซื้อ ลิสซิ่ง ทิ่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์ฟ้อง หรือไม่มีกำลังผ่อนชำระหนี้ตามสัญญา ได้เข้ามาไกล่เกลี่ย เจรจา ปรึกษา และหาข้อยุติแก้ไขปัญหาหนี้สินร่วมกัน แทนการฟ้อง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 034 510 342

หรือสายด่วนยุติธรรม โทร 1111 กด 77 และกรมบังคับคดี โทร 1111 กด 79

No comments

Powered by Blogger.