Header Ads

พาไหว้พระ สักการะขอพรองค์หลวงพ่อทองคำ พร้อมชิมช้อปตลาดน้ำไทรน้อย ที่วัดไทรไหญ่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี


วัดไทรใหญ่ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 5 บ้านคลองพระพิมลราชา ถนนเทศบาล 3 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี บริเวณที่ตั้งอยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอไทรน้อย ริมคลองพระพิมลซึ่งเป็นที่ตั้งตลาดน้ำไทรน้อย ปัจจุบันมีพระครูวิสุทธินนทคุณ เป็นเจ้าอาวาส และพระปลัดอนันต์ อานันโท เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไทรใหญ่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2410 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนางเง็ก แสงประภา เป็นผู้ถวายที่ดินประมาณ 20 ไร่เพื่อสร้างวัด เดิมชื่อ วัดมหานิโครธาราม มีความหมายว่า ไทรต้นใหญ่ ต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็น "วัดไทรใหญ่" เพราะชาวบ้านเรียกได้ง่ายกว่า นอกจากนั้นนางเง็กยังได้ถวายที่ดินเป็นที่ธรณีสงฆ์อีกจำนวน 77 ไร่ 72 ตารางวา และนางผัน คำจงจิต ได้ถวายที่ดินเป็นที่ธรณีสงฆ์ 15 ไร่ 96 ตารางวา วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2491 ได้ทำพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498

ภายในวัด มีสถานที่ให้ไหว้พระทำบุญอยู่หลายจุด ไม่ว่าจะเป็น องค์หลวงพ่อทองคำสำหรับให้สาธุชนได้กราบไหว้ขอพรและปิดทอง จุดลอดโบสถ์แก้เคล็ด เพื่อเป็นสิริมงคล หมดทุก หมดโศก หายโรค หมดภัย เคราะห์ร้ายกลับกลายเป็นดี มีพระสังกัจจาย แม่โพสพ รูปหล่อของพระครูนนททิวาการ (ทิพย์) อดีตเจ้าอาวาสให้กราบสักการะ จุดถวายสังฆทาน จุดทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ จุดปิดทองฝังลูกนิมิต มีท้าวเวชสุวรรณซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องประชาชนในละแวกนี้ที่มาขอพร และมาแก้บนด้วยประทัด ไข่ ข้าวสารอาหารแห้ง ดอกไม้และน้ำหวานสีแดงภายในโบสถ์ ประดิษฐาน “หลวงพ่อทองคำ” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สมัยอู่ทอง ฝีมือช่างหลวง ปางมารวิชัย หล่อด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์ มีขนาดหน้าตักกว้าง 1.69 เมตร เล่าสืบต่อกันมาด้วยว่า...ได้อัญเชิญหลวงพ่อทองคำมาจากหัวเมืองทางเหนือ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทรน้อยและผู้คนจากทั่วทุกสารทิศที่ต่างมุ่งหวังตั้งใจแวะเวียนมาสักการบูชาขอพร เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก ใครมาขอพร บนบาน ศาลกล่าวในเรื่องใดก็มักจะสมหวังทุกประการ สิ่งของที่นำมาเป็นเครื่องแก้บนก็จะมีถวายช้างม้า บวช หรือถวายละครรำ เป็นต้น ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมบนฝาผนังเล่าเรื่องพระเจ้าสิบชาติ

 


ไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลแล้ว ก็มาเดินเที่ยวตลาดน้ำไทรน้อย ริมคลองพระพิมล ชาวบ้านมักจะเรียกว่าตลาดน้ำวัดไทรใหญ่ ตลาดแห่งนี้ มีชาวบ้านนำผลผลิตของตนมาจำหน่าย ทั้งของกินของใช้อาหารขนมพื้นบ้าน ต้นไม้ พืชผักสดๆ และผลไม้ที่ปลูกจากสวน ทำให้ชาวบ้านในอำเภอไทรน้อยส่วนหนึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ ยังมีแพที่ยื่นลงไปในน้ำ สำหรับยืนให้อาหารปลาบริเวณท่าน้ำอีกด้วย

“ตลาดน้ำไทรน้อย” จะเปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดขายตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

No comments

Powered by Blogger.