Header Ads

ชมรมสายใยไทย แทนคุณแผ่นดิน จัดพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์รางวัล "พญาสุวรรณนาคราช"อวอร์ด ประจำปี 2567 สุดยิ่งใหญ่ "ดารา นักร้อง นักแสดงและประชาชน " ร่วมพิธีกันคึกคัก

%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%202567%20(2)


ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. คุณพรทิพา สุพัฒนุกูล (ผอ.ฟ้า) ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ "ฟ้าให้ทีวี" เป็นประธาน จุดธูปเทียน เปิดพิธี ณ ณ วัดป่าคลอง 11 (คำชะโนด 2) ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

55459

55460

55461

%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%202567%20(1)

%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%202567%20(3)

%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%202567%20(4)
โหราพราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์ถวายเครื่องสักการะบูชาเทพเทวา รุกขเทวดา และสิ่งศักดิ์ สิทธิ์ มาสถิตอารักษ์ “ พญาสุวรรณนาคราช ” ท่านประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชา นำฤกษ์ เครื่องบวงสรวง พญาสุวรรณนาคราชโดย ผอ.ฟ้า พรทิพา สุพัฒนุกูล ประธานกิตติคุณ และ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวี
%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%202567%20(5)

%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%202567%20(7)

%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%202567%20(6)

คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ จุดเทียนมงคลนพเคราะห์ 9 ท่าน

คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ จุดเทียนจตุรทิศ 4 ท่าน

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ จุดธูปบูชาเครื่องไหว้ของสักการะ นำฤกษ์ โดย ท่านสหรัตน์ นพรัตน์ และ คุณกานญาภา นพรัตน์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ชมรมสายใยไทย แทนคุณแผ่นดิน

คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ จุดธูปถวายเครื่องไหว้สักการะ 10 ท่าน

คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ โปรยข้าวตอกดอกไม้ 5 ท่าน

%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%202567%20(8)

%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%202567%20(9)


พิธีการรำถวาย ชุดที่ 1 พญาสุวรรณนาคราช

พิธีการรำถวาย ชุดที่ 2 โดย โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

เจ้าหน้าที่นำขั้นตอนในทุกพิธีการ

พิธีถวายรางวัล พญาสุวรรณนาคราช อวอร์ด แด่คณะสงฆ์ จ านวน 5 รูป โดย ท่านสหรัตน์ นพรัตน์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ชมรมสายใยไทย แทนคุณแผ่นดิน

พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ โดย ผอ.ฟ้า พรทิพา สุพัฒนุกูล ประธานกิตติคุณ และ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวี

%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%202567%20(10)

%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%202567%20(11)

55458

%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%202567%20(12)


ภายในงานมีศิลปินดารานักร้องนักแสดง และแขกผู้มีเกียรติอีกมากมาย ร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้ารับรางวัลและผู้ร่วมงานผอ.ฟ้า ยังได้กล่าว ให้กำลังใจกับผู้จัดงานและผู้ที่มาร่วมงาน ท่านประธาน พร้อมด้วย ศิลปิน ดารา นักแสดง พร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

#รางวัลพญาสุวรรณนาคราชอวอร์ด ประจำปี 2567

#ฟ้าให้ทีวี

#FahhaiTV

No comments

Powered by Blogger.