Header Ads

วช.นำนวัตกรรมโดรนแปรอักษรส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ณ เมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทย จ.เพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ การใช้เทคโนโลยีโดรนแปรอักษร พร้อมแสดงการบินโดรนแปรอักษร เหนือท้องฟ้าของเมืองโบราณศรีเทพ มรดกทรงวัฒนธรรมของไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย นายวีรวัฒน์ วัฒนวงษ์พฤกษ์ นายอำเภอศรีเทพ เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม


ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มาส่งต่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ สังคมและการพัฒนาประเทศ การนำเทคโนโลยีโดรนและการพัฒนาซอฟต์แวร์การสั่งงานโดรนแปรอักษร ได้สร้างโอกาสของการนำนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวระดับจังหวัด อีกด้วย

ศ.พิเศษ ดร. กาญจนา เงารังสี ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. กล่าวว่า อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเป็นหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์จำนวน 10 แห่งของประเทศไทยปัจจุบัน จัดตั้งขึ้นโดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อปี 2527 พื้นที่ที่มีการตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพนั้น นับเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งการจัดแสดงบินโดรนในวันนี้จะนำไปสู่การกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ได้อย่างตื่นตาตื่นใจ

การแสดงบินโดรนในครั้งนี้เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว ด้วยการจัดแสดงบินโดรนแปรอักษรมากกว่า 500 ลำ โดยแบ่งการแสดงเป็น 2 ชุด
-  ภาพชุดการแสดงที่ 1 ภาพ Location เพชรบูรณ์ ภาพ เขาคลังนอก ภาพ กังหันลม เขาค้อ ภาพ พระเจ้า 5 พระองค์ ภาพ กวาง ภาพ นกยูง ภาพ วช. & อว. และ ภาพ RCSA Drone


- ภาพชุดการแสดงที่ 2 ภาพ หัวใจ ภาพหอยมุก ภาพ เต่า ภาพปลาหมึก ภาพผีเสื้อ ภาพ โลมา

ภาพปลาวาฬ และ ภาพ LOGO RCSA


ซึ่งเป็นการแสดงบินโดรน ที่เน้นแสดงถึงสัญลักษณ์ของพื้นที่และแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้น เพื่อเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว สามารถมารับชมได้ตั้งแต่วันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2567 การแสดงแบ่งออกเป็น 2 ชุดการแสดง เวลา 19.30 น. และ เวลา 20.30 น. ณ เขาคลังนอก อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

No comments

Powered by Blogger.