Header Ads

LINE MAN จับมือ กทม. สนับสนุนค่าส่งอาหาร 1 ล้านบาท สู่ชุมชนใน 50 เขตภายใต้ โครงการ BKK Food Bank

 .com/img/a/LINE MAN ผู้นำแพลตฟอร์มออนดีมานด์ นำโดย คุณยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE MAN Wongnai จับมือ กรุงเทพมหานคร โดยคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร สนับสนุนโครงการ BKK Food Bank ซึ่งเป็นโครงการที่มีบทบาทสำคัญในการลดปัญหาขยะอาหาร และช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านบริการ LINE MAN MESSENGER เพื่อจัดส่งอาหารให้กับกลุ่มผู้ที่มีความต้องการในพื้นที่ 50 เขตกรุงเทพมหานคร มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

โครงการ BKK Food Bank มีความมุ่งมั่นในการลดปัญหาขยะอาหาร สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ LINE MAN ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) ผ่านเทคโนโลยี และแพลตฟอร์ม เพื่อร่วมลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการสร้างสังคมที่ยั่งยืน พร้อมลดขยะอาหารในสังคม

No comments

Powered by Blogger.