Header Ads

อว. - TED Fund เผยผลการจัดงานTED Fund Open House 2023พื้นที่สร้างโอกาสเพื่อผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 


กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยผลการจัดงาน TED Fund Open House 2023 ปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “SPARK your creativity, IGNITE potential จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ จุดไฟศักยภาพของคุณ” เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G สามย่านมิตรทาวน์ที่ผ่านมา สรุปผลการจัดงานเป็นไปตามเป้าหมาย สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการพบปะกับนักลงทุนและลูกค้า พร้อมทั้งเกิดการเจรจาทางธุรกิจ ตลอดการจัดงานมีผู้เข้าชมงานและผู้รับชมงานผ่านไลฟ์รวมกว่า 8,000 คน จากการถ่ายทอดสดจากเวที Ted Stage การเสวนาให้ความรู้กว่า 9 Sessions จาก 25 วิทยากร พร้อมด้วยการจัดแสดงสินค้าและบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผู้ประกอบการกว่า 30 ราย

ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กล่าวว่า “งาน TED Fund Open House เป็นความตั้งใจของกองทุนฯ ที่ต้องการเปิดพื้นที่แสดงศักยภาพของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ และแสดงให้เห็นถึงภารกิจและหน้าที่ของ TED Fund ในการเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการสนับสนุน SMEs และ Startups ของประเทศ สำหรับงาน TED Fund Open House 2023 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “SPARK your Creativity, IGNITE your Potential – จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ จุดไฟศักยภาพในตัวคุณ” ที่พึ่งจบไปนั้น นับเป็นความสำเร็จอีกครั้งในการสร้างการรับรู้ถึงความก้าวหน้าของโครงการ โดยเฉพาะผลงานนวัตกรรมต่าง ๆ ได้ออกสู่สายตากลุ่มลูกค้าเป้าหมายและนักลงทุน เกิดการสร้างคอนเนกชั่น เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ ๆ และเกิดการเจรจาทางธุรกิจ ที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต ซึ่งนอกจากการจัดแสดงผลงานของผู้ประกอบการแล้ว ครั้งนี้ยังมีการจัด TED Stage ที่เชิญผู้เชี่ยวชาญในวงการมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้ความรู้ด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมด้วยการแนะนำผลงานของผู้ประกอบการกว่า 9 Sessions 25 Speakers ซึ่งมีการถ่ายทอดสดตลอดการจัดงาน โดยมีผู้เข้าชมงานอย่างต่อเนื่อง และมียอดผู้รับชมงานผ่านไลฟ์รวมกว่า 8,000 คน”

“จากการที่ TED Fund ได้สนับสนุนเงินทุนและองค์ความรู้เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จนสามารถผลิตและต่อยอดผลงานนวัตกรรมของตนเองออกสู่ตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ รวมแล้วกว่า 800 โครงการ รวมมูลค่าการสนับสนุนทุนกว่า 770 ล้านบาท และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมได้กว่า 2,000 ล้านบาท ผู้ประกอบการที่มาในงาน นับเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จจากการสนับสนุนผ่านหลากหลายโครงการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ TED Fund อาทิ โครงการ TED Fund Public Batch 1-3, ทุนเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์, ทุนเครือข่ายปริญญาโท-เอก, โครงการ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE), โครงการ Research Gap Fund - TED Fund, โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) และโครงการ TED Market Scaling Up” ความสำเร็จจากการจัดงานครั้งนี้จะถูกสานต่อไปยัง TED Fund Market Platform (www.tedfundmarket.com) แพลตฟอร์มที่รวบรวมผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจาก TED Fund โดยคาดหวังว่าจะมีผู้เข้าร่วมแพลตฟอร์มเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2567 กองทุนฯ ได้เตรียมการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนผู้ประกอบการไว้กว่า 310 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ไม่น้อยกว่า 260 ราย พร้อมกับการเตรียมจัดกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมายเพื่อผลักดันผลงานนวัตกรรมให้สามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้ และแสดงศักยภาพของผลงานนวัตกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ตลอดจนเป็นกลไกสำคัญที่ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศ โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐานของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นที่รู้จักในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไปในอนาคต”รับชมภาพความสำเร็จได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=uZKHoOl1jqE
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tedfundmarket.com/ , https://www.facebook.com/tedfund.most.th

No comments

Powered by Blogger.